Utryckningsfordon, post- och sopbilar måste komma fram inom området!

03-maj-2018

OBS! Tänk på att inte parkera bilar på gångvägarna i området. Idag kom inte postbilen fram trots upprepade tutningar! Postbil, sopbil, utryckningsfordon och liknande fordon måste kunna komma fram.