kontakt

Nedan finns telefonummer om du behöver komma i kontakt med någon av oss i styrelsen. Det går också bra att fylla i formuläret eller skicka e-post till info@berguddennedre.se.

Ordförande, Fredrik Lundberg
Tel: 070 296 18 99

Vice ordöfrande, Stellan Jonsson
Tel: 072 717 4300

Kassör, Stefan Fredblad
Tel: 0733 40 40 80

Ledamot, Anna Marve
Tel: 0763 253 004