skötsel av området

HUS OMRÅDE ATT SKÖTA
2 4 Rensa rabatten på gaveln mellan 6 & 8 samt klippa allmänna gräsytan utanför uteplatserna
6 10 Rensa rabatten på gaveln mellan 6 & 8 samt klippa allmänna gräsytan utanför uteplatserna
12 16 Rensa rabatten mellan 12 & 14 samt klippa allmänna gräsytan utanför uteplatserna
18 20 Rensa rabatten på gaveln mellan 18 & 20 samt klippa allmänna gräsytan utanför uteplatserna
22 26 Rensa rabatten på gaveln av nr 24 samt klippa gräsytan utanför gaveln av nr 26 och utanför uteplatserna
28 34 Rensa slänten utanför längan och klippa gräsytan utanför uteplatserna
36 38 Rensa slänten och klippa gräsytan utanför gavlarna
40 46 Rensa rabatten på gaveln av nr 46 samt klippa gräsmattan mellan huslängorna
48 54 Rensa rabatten på gaveln av nr 48 samt klippa gräsmattan mellan huslängorna
56 60 Klippa gräsytan och rensa slänten på gavlarna och utanför uteplatserna
62 68 Rensa rabatten på gaveln av nr 68 samt klippa gräsmattan mellan huslängorna
70 74 Rensa rabatten på gaveln av nr 70 samt klippa gräsmattan mellan huslängorna
76 78 Rensa gavelslänten samt klippa gräsytan på gaveln och utanför uteplatserna
80 84 Rensa rabatten i slänten mot backen upp till övres område samt klippa gräsytan på gaveln