Styrelse

Nedan finns telefonummer om du behöver komma i kontakt med någon av oss i styrelsen. Det går oxå bra att skicka e-post till info@berguddennedre.se. Använd även denna e-postadress om du har ideer eller förbättringar.

BRF Bergudden NedreOrdförande, Fredrik Lundberg
Tel: 070 296 18 99 • lundberg.fredrik.r@gmail.com

Vice ordförande, Stellan Jonsson
Tel: 072 717 43 00 • stellan.jonson@telia.com

Kassör, Stefan Fredblad
svarar på frågor om årsredovisning och ekonomi
Tel: 0733 40 40 80 • stefan.fredblad@live.se

Ledamot, Anna Marve
Tel: 0763 253 004 • annamarveastrom@gmail.com

Suppleant, Maria Unger Katacic