Nyhetsbrev - December 2022


Renovering av stora garaget färdigt (till slut)
Till sist så blev garagerenovering klar, mycket förseningen av diverse anledningar. För er som reagerat på vattensamlingen i mittplan så uppstår den för att golvet är tätt så det visar på att jobbet är väl utfört. Nu undersöker samfälligheten möjligheten att installera vattenavledning. 
 Alla som parkerar i mitt garaget kommer få en fjärrkontroll för öppning av porten. Styrelsen kommer dela ut fjärrkontrollerna under kommande veckor samt en kostnad på 400 kr kommer debiteras boende.  

Parkering i området - Endast 30 minuters för av och på lastning (och aldrig på gräset)
Nu när garage renoveringen är klar är ALL parkering i området förbjuden. Efter händelse i Bergudden övre där brandkår inte kunde komma fram p.g.a blockerande bilar kommer vi vara väldigt strikta med detta framöver.  Vi ber alla att vänligen respektera detta beslut

Hyres avgiftsjustering
Hyran kommer höjas med 2% nästa år

Projekt 1Takrenovering
Nya offerter är på väg in och Januari blir en utvärderings månad. Vänligen kontakta Martin Ganeteg via om ni vill vara med, hjärtligt välkommen. 

Projekt 2 – Utredning gällande omvandling till egnahem
Utredning fortgår, mer information i kommande utskick. 

Ekonomisk översyn av föreningens ekonomi
Vi kommer bjuda in till en informationsträff i Februari med fokus på föreningens ekonomi och hur vi påverkas av alla förändringar runt omkring oss. 

Epost lösning för föreningsinformation från 2023
Med hjälp från en boende har vi snart nu en teknisk lösning där boende kan registrera sin e-post och få utskick och annan information digitalt. Stort tack för hjälpen 😊  

I januari, gå in på föreningens hemsida www.berguddennedre.se och följ instruktionerna för att registrera din e post så kommer du få all information digitalt framöver.

Övrigt
●    Ungdomar som stör genom att ringa och sparka dörrar sent på kvällarna, var vaksamma vi behöver få stop på detta beteende.
●    Tänk på att köra extra sakta i området nu när det fryser på.
●    Låset är nu lagat i soprum 3 becklagar att det tog lite längre tid än väntat.

Frågor mailar ni till      

God Jul önskar styrelsen 

Protokoll från Årsstämma 2022 nu tillgänglig i dokumentarkivet