Nyhetsbrev - Mars 2022


Våren närmar sig med stormsteg och precis som vanligt är det massor på gång. Låt oss börja med hemsidan som uppdaterades under förra året.

Hemsidan
Till att börja med, bokmärk och se till att besöka vår hemsida med jämna mellanrum för att inte missa någon av nyheterna i föreningen. Framöver kommer all ny information som rör föreningen löpande  publiseras på hemsidan och i möjligaste mån kommer vi försöka att undvika de mailutskick som tidigare använts då de inte alltid har kommit fram och det är svårt att hålla en mailing lista uppdaterad för alla hushåll i föreningen.

Trafik i området
Många har upplevt en ökad trafik i området och det är på sin plats att påminna om att det är viktigt att vi följer de regler som finns genom att t.ex. undvika att parkera inna i området mer än kortare stunder, undvika att skada eller köra på grönytor samt att hålla farten nere då det är många barn som leker i omrodet. För med information se följande länk till sidan om trafik i området >> Trafik på Bergudden Nedre

Inspektion av taken i området
Vi har tidigare nämnt hur arbetet med att se över taken i området pågår. Vi har under förra året haft Dipart i området för att göra en enklare översyn och komma med förslag på eventuella åtgärder. Vi kommer nu att ta in en oberoende besiktningsman som kommer att utföra en mer detaljerad undersökning av taken. Det är ett faktum att husen nu har passerat 30år och det kommer att krävas en del åtgärder framöver. Låt oss återkomma till taken när vi har en bättre känsla för skicken på dem.

Städdagar
För att förenkla hanteringen av städdagar har vi nu beslutat att ha fasta datum på vår och höst-städdagar. 

Vårstädningen kommer att ske den andra söndagen i April, 10:00-14:00, varje år
Höststäddagen kommer att ske den andra söndagen i September, 10:00-14:00, varje år. 

Städschema kommer att ses över och finnas tillgängligt på hemsidan i tid inför städdagen.

Ekonomi i föreningen
Vi vet att det finns både utgifter och investeringar för föreningen de kommande åren, däribland uppdatering av taken, renovering av nedre garaget och utbyggnad av laddstolpar för bilar. Det är alltså hög tid att se till att ekonomin i föreningen är i tillräckligt bra skick för att kunna klara av dessa utgifter. Som nämndes i tidigare nyhetsuppdatering har vi för första gången på många år justerat avgiften i föreningen

Tvättstugan
Tvättstugan har under åren använts frekvent, men då de flesta husen har egna välutrustade tvättstugor är det färre och färre som utnyttjar den gemensamma tvättstugan. Styrelsen har därmed beslutat att behålla tvättstugan som den är på kort sikt, men då maskiner går sönder kommer vi inte att investera i nya maskiner utan istället på stänga den gemensamma tvättstugan och fokusera på andra investeringar i vårt område.

Belysning i gränderna
Belysningen i området har uppdaterats till LED-belysning av samfälligheten för två år sedan. Det är på samma sätt sammfällighetens uppdrag att se över belysning i våra gränder (som lämnades oförändrat den första omgången). Vi kommer att välja ut två modeller av lampor och sätta upp på soprum 2 efter att de köpts in. Därefter försöker vi välja ut den som passar bäst in i området och ser till att montera den typen av lampor i gränderna mellan husen.

Valberedning
Kanske den viktigaste frågan är den som vi sparat till sist. Då flera ur styrelsen har lämnat området kommer vi behöva fler engagerade både medlemmar i styrelsen samt suppleanter för Bergudden Nedre. Kan du bidra, vill du bidra till vårt område, se till att flagga dit intresse för valberedningen inför års-stämman i slutet av maj.

Ta hand om er!
Med vänliga hälsningar, 
Styrelsen BRF Bergudden Nedre

Föreningsnytt - November 2021