Protokoll från Årsstämma 2022 nu tillgänglig i dokumentarkivet


Protokoll för 2022-års föreningsstämma ligger nu tillgängligt i dokumentarkivet.

Länk till dokumentarkivet

Styrelsen passar också på att önska alla medlemmar, en härlig sommar!

Årsredovisning för 2021 finns nu på hemsidan