Senaste nytt - Juni 2023


Nytt förvaltningsavtal från den 1/7 2023 
I dessa tider är det viktigt att vrida och vända på varje krona, därav har föreningen förhandlat om nuvarande förvaltningsavtal med Simpleko Kostnaden har sänkts med 53,5%.  
Nuvarande avtal har några år på nacken, förutom att sänka kostnaden har även förvaltningsavtalet blivit tydligare och mer specifikt.  

Ny fastighetsförsäkring från 1/5 2023
BRF Bergudden Nedre, har en ny fastighetsförsäkring från den 1/5 2023. Det nya bolaget heter Protector.  
I den nya fastighetsförsäkringen ingår likt tidigare bostadsrättstillägget. Får ni problem med skadedjur är det Nomor som kontaktas utan självrisk. 
Genom att förhandla med ett nytt bolag kunde vi eliminera risken att premien med vår tidigare leverantör skulle stiga till högre nivåer.
Detta på grund av att en stor del av kostnads-ökningarna härleds till att Byggnadsprisindex, har stigit väldigt mycket de senaste åren.

Medlemmarna är vår styrka
Om det är någon som har en klok idé på åtgärd på andra typer av besparingar som gynnar kollektivet är ni alltid välkomna att dela med er av dessa. Idéer får gärna genomföras av den som lägger förslaget, med hjälp av styrelsen, eller lämnas som förslag för styrelsen att undersöka.
Varmt välkommen med förslag och varmt välkommen du sköna sommar😊  

Mvh
Styrelsen, BRF Bergudden Nedre

Nyhetsbrev - December 2022