Städdag - 16e oktober


Vintern är på ingång och det är dags att ge området den kärlek det förtjänar.

Vi samlas utanför gemet lördagen den 16:e oktober och gör en gemensam insats.

Se följande länk till städschema för mer detaljer om vilka sysslor som tillhör de olika husen. 

Om du inte kan delta på just den här dagen är det fritt att sköta dina sysslor en annan dag.

Tillsammans hjälps vi åt för att få en säker och smidig fordonstrafik i området