Stöddag - April 2022


Då vi i år verkligen har fått "april-väder" kommer vi att göra vissa förändringar i arbetsfördelningen.

Städa soprummen med kallt vatten skjuter vi på till städdagen efter sommaren och kommer istället att ersätta med två andra sysslor som behöver utföras.

Vill man ändra t.ex. datumet för sina sysslor PGA det kalla vädret går det bra och sker under eget ansvar. 

1. Vi har sett över skick och inventerat de två skyddsrum som finns på bottenvånginen i föreningens stora garage. Där står nu bråte i form av gamla gräsklippare etc. Detta behöver ses över, städas ut och det som inte behöver sparas ska slängas ut.

2. Föreningens garage där t.ex. städutrustning för städdagar förvaras ska flyttas till förvaringsrummet i soprum 2. Vi passar då på att städa ut sådant som inte är i skick att användas och helt enkelt kan kastas. Det finns t.ex. flera gräsklippare, där bara en är i fungerande skick.

Länk till städschema
Nyhetsbrev - Mars 2022