Tillsammans hjälps vi åt för att få en säker och smidig fordonstrafik i området


Alla hushål i vårt område har då och då behov av att köra in med bil i området. De flesta av oss vill ha både ett lugnt och bilfritt område och samtidigt möjligheten att t.ex. kunna använda bilen för transporter till eller från husen. Vi har dessutom yrkestrafik i området där olika företag som levererar mat, eller tömmer våra soprum måste komma fram.

Som ett första steg för att komma så nära dessa mål som möjligt vill styrelsen uppmana alla som kör i området, eller har gäster som besöker oss att det är krypfart som gäller inom bostadsområdet, dygnet runt. 

På samma sätt som vi vill hålla området bilfritt uppmanar vi alla att parkering inom området ska i möjligaste mån ske på parkeringsplatserna eller i garagen och endast i undantagsfall, vid exempelvis lastning, i området. Försök då också att värna om gemensamma grönytor och att inte blockera för andra som kan behöva komma fram genom området.

Nyckelorden är helt enkelt att visa hänsyn för varandra och värna om vårt gemensamma område.

Protokoll från årsmötet 24 maj finns nu på hemsidan för nedladdning