Avfallshantering

För att värna om miljön och minska våra kostnader tillämpas källsortering. Inom området finns tre avfallshus. Anslag vad som skall läggas i respektive kärl finns i varje avfallshus.

Kärl finns för följande sopor:

 • Hushållsavfall
 • Papper
 • Pappersförpackningar
 • Wellpapp
 • Hårda plastförpackningar
 • Färgat glas
 • Ofärgat glas
 • Lysämnesrör och energisparlampor
 • Glödlampor –  Endast soprum 1
 • Lysämnesrör och energisparlampor – Endast soprum 1
 • Batterier –  Endast soprum 1

Kärlen är tydligt uppmärkta och instruktioner för sortering finns anslagna i husen.

Välkommen! Stig in i huset. Läs instruktionerna och följ dem. Informera din familj om återvinningen den sänker dina kostnader. Skulle något kärl vara fullt besök ett av de andra avfallshusen.

Det vi betalar för är volymen vi utnyttjar, ju större volym desto fler kärl behövs. Ett sätt att hålla volymen är att vika ihop pappkartonger som mjölk, vin och juiceförpackningar och att pressa ur luften ur soppåsarna innan dessa knyts ihop och slängs.

För annat avfall hänvisas till Återvinningsstationen i Östervik. Klicka här för att se öppettider.

Notera att förbrukad elektrisk armatur och apparatur liksom elektronisk utrustning sladdar etc inte tas hand om föreningen utan måste lämnas vid återvinningsstation.