Inspektionsvindar

Vindarna i Brf Bergudden Nedres hus är så kallade inspektionsvindar och alltså kallvindar. Den som använder vinden har skyldighet att:

  • Förvara högst 35 kilo per kvadratmeter.
  • Säkra att ventilationen fungerar tillfredställande.
  • Inga väggar får byggas så att vinden liknar ett rum.

Däremot får ett enkelt golv läggas.
Den som bygger ett rum på vinden kommer att få riva detta, så snart det går.

Det åvilar bostadsrättsinnehavaren att ombesörja rivningen och bekosta denna.

Sker inte detta så kommer styrelsen att ombesörja rivningen på bostadsrättsinnehavarens bekostnad. Se föreningens stadgar 14§.
Inspektionsvindar innebär att vindarna är till för behöriga ska kunna göra inspektioner om till exempel fuktskador misstänks eller att det finns någon form av skada på tak.