Skötsel av området

HUS 2 – 4
Rensa rabatten på gaveln mellan 6 & 8 samt klippa allmänna gräsytan utanför uteplatserna

HUS 6 – 10
Rensa rabatten på gaveln mellan 6 & 8 samt klippa allmänna gräsytan utanför uteplatserna

HUS 12 – 16
Rensa rabatten mellan 12 & 14 samt klippa allmänna gräsytan utanför uteplatserna

HUS 18 – 20
Rensa rabatten på gaveln mellan 18 & 20 samt klippa allmänna gräsytan utanför uteplatserna

HUS 22 – 26
Rensa rabatten på gaveln av nr 24 samt klippa gräsytan utanför gaveln av nr 26 och utanför uteplatserna

HUS 28 – 34
Rensa slänten utanför längan och klippa gräsytan utanför uteplatserna

HUS 36 – 38
Rensa slänten och klippa gräsytan utanför gavlarna

HUS 40 – 46
Rensa rabatten på gaveln av nr 46 samt klippa gräsmattan mellan huslängorna

HUS 48 – 54
Rensa rabatten på gaveln av nr 48 samt klippa gräsmattan mellan huslängorna

HUS 56 – 60
Klippa gräsytan och rensa slänten på gavlarna och utanför uteplatserna

HUS 62 – 68
Rensa rabatten på gaveln av nr 68 samt klippa gräsmattan mellan huslängorna

HUS 70 – 74 Rensa rabatten på gaveln av nr 70 samt klippa gräsmattan mellan huslängorna

HUS 76 – 78
Rensa gavelslänten samt klippa gräsytan på gaveln och utanför uteplatserna

HUS 80 – 84
Rensa rabatten i slänten mot backen upp till övres område samt klippa gräsytan på gaveln