Skötsel av området och gemensamma grönytor

De gemensamma ytorna i vårt område är en av de saker som bidrar till att göra Bergudden både levande och harmoniskt. De gemensamma ytorna tillhör oss alla och det är vårt gemensamma ansvar att hålla ordning och ta hand om det.

Städning 

För dagliga sopor finns tre förträffliga soprum med källsortering. Se till att skräp hamnar i dessa och inte i naturen. Föreningen arrangerar även gemensamma städdagar dör vi tillsammans tar hand om de gemensamma delar av området som inte direkt angränsar de egna uteplatserna. Tillfälliga avfall vid exempelvis renovering av bostäderna i t.ex. BigBags ska placeras där de orsakar så lite inverkan som möjligt på trafik och miljö inom området. Sunt förnuft är riktlinjen, men om du är tveksam hur du ska agera, rådfråga gärna de närmaste grannarna eller styrelsen.

Trafik

Trafik och transporter till och från hus tillåtet, men krypkörning gäller i hela området. Parkering för boende och t.ex. hantverkare hänvisas i första hand till garage och parkeringar. För i och urlastning eller kortare stunder råder som tidigare sunt förnuft och riktlinjen att i största möjligaste mån inte blockera trafik eller förstöra grönytor genom att köra eller parkera på dessa.