Trafiken i området

Brf Bergudden är i princip bilfritt. Endast i samband med flyttning och tunga transporter får man köra in i området. Krypkörning gäller! Mopeder får inte köras igenom området.

Entreprenörer i området får förflytta sig med sina fordon, men de skall iakttaga största försiktighet krypfart gäller.

Parkering inom området är inte tillåtet.

Besöksparkeringen är till för besökande. Styrelsen uppmanar boende med egen bilplats att inte ställa sig på besöksparkeringen. Detta av hänsyn till boendes gäster.

Trafiken i området