Vid problem

Vattenskador och övriga skador

  • Skadan anmäls till styrelsens sekreterare (AK)
  • Skadeanmälan till försäkringsbolaget (Trygg-Hansa) görs av sekreteraren.
  • Blankett för skadeanmälan fylls i och skrivs under av lägenhetsinnehavaren
  • Sekreteraren i styrelsen skickar in blanketten till försäkringsbolaget
  • Försäkringsbolaget återkommer till sekreteraren med ett Skadenummer och instruktion om vidare åtgärder
  • Vid vattenskador kontaktar sekreteraren Humidus (eller annat besiktningsföretag) för besiktning av lägenheten
  • Besiktningsprotokoll skickas till sekreteraren f v b lägenhetsinnehavaren

Luftvärmeanläggningen & varmvattenberedare

Detta är respektive medlems ansvar och reparationer bekostas av medlem själv.

Vid fel på luftvärmeanläggningen kan Carls Elektriska AB kontaktas:
Carls Elektriska AB
Årsta Skolgränd 12 B, Stockholm Tel 08-556 066 70, e-mail www.carls-el.se

Kabel-tv

Vid fel på kabeltv-nätet kan Com Hem kontaktas. Tel 0771-55 00 00.

VVS-installatörer

Vid behov av VVS-installatör kan du kontakta något av nedanstående företag:
Franzens Rör AB 
Vikingavägen 5, Saltsjöbaden Tel 08-717 17 24.
Saltsjöbadens Rörservice Korpgatan 13, Saltsjöbaden Tel 08-717 77 79.

Ekonomi

Riksbyggen sköter föreningens löpande redovisning, betalning av leverantörsfakturor avisering av månadsavgifter med mera. Eventuella frågor angående månadsavgifter hänvisas till:
www.riksbyggen.se
Tel 0771-860 860

Nycklar

Någon i styrelsen kan hjälpa till med nycklar till:
Proppskåp med huvudsäkringar
Stora garaget
Trädgårdsförråd